Lureimprover
Hem        Så använder du Lureimprover        Produktfakta        Formbar termoplast        Produkter & Priser        Kontakt
Swedish                                                                                                                                                                     English  English      
När du använder Lureimprover Original kommer dina beten inte längre simma monotont rakt fram i vattnet. De kommer istället göra oregelbundna kursändringar ut i sid- och höjdled ungefär som en Tomic wobbler som har en inbyggd oregelbunden gång. Principen bakom fram- gången är enkel. När rovfisken följer efter betet som plötsligt ändrar rikning tror fisken att betet försöker fly -då hugger den! Du kan själv trimma hur mycket påverkan från Lureimprovern du vill ha enligt anvisningarna nedan.

Tafs vid spinnfiske
Knyt på en tafs i "lämplig" längd, dimension och material beroende på bete, fart och fiskart du är ute efter.

Generellt kan man säga att en snabb hemtagning eller en kortare tafs mellan betet och Lureimprover Original resulterar i att betet oftare gör kursändringar och blir livligare. Olika beten påverkas av Lureimprover Original på olika sätt så det lönar sig att testa olika tafslängder. Vid spinnfiske blir det trots allt enklare och mer praktiskt att kasta med en kortare tafs. Vid spinnfiske måste du även anpassa farten så att betet simmar bra.

     Tafsens längd
Tafs vid trolling
Vid trollingfiske vill man i regel anpassa sina beten efter farten och inte tvärt om.

Tafsens längd måste anpassas så betet påverkas lagom mycket. Håll betet ute efter sidan av båten med så lång lina som möjligt och studerar dess rörelse i vattnet. Försöka få betet att simma ganska naturligt men att då och då göra kursändringar precis som en riktig fisk simmar. För att uppnå önskad effekt brukar en tafs på 30 - 100 cm vara lagom för de flesta beten.

   Betet                   
Tips - knyta tafsen på disken & ändra vinkel 
Om du flyttar tafsens knut på lekandets bakre ögla ändras vinkeln på Lureimprover Original, se bild. Dra åt knuten hårt så den inte glider för lätt på öglan, använd Trilene knuten. Avsluta med flera enkelknutar runt lekandets bakre ögla med linstumpen som blev över när du drog åt Trilene knuten. Om linan inte är tillräckligt hårt knuten baktill kommer Lureimprover disken inte röra sig bra i vattnet med små eller medelstora beten. Lämplig dimension på lina är 0.40 - 0.50 mm.

Bästa vinkel varierar för olika beten. Trollar du med löja behöver du förmodligen inte ändra vinkeln alls.
 • En större vinkel ger snabbare rörelser med många kursändringar.
  Betet går också mer ytligt eftersom tyngdpunkten förskjuts.
 • En mindre vinkel ger långsammare rörelser på Lureimprover Original så betet mer sälland ändrar riktning. Det är oftast då den fiskar bäst vid trolling med wobbler och skedar! Desto snabbare man kör och desto mer motstånd ett bete gör desto mer bör också vinkeln minskas. Blir vinkeln allt för liten slutar Lureimprovern att svänga helt.
 • Ett beteslås framtill på Lureimprover Original fungerar utmärkt, det blir då snabbare kursändringar mot att knyta. Obs! det går inte att fästa tafsen baktill på Lureimprovern med ett beteslås när du fiskar med små eller medelstora beten, då måste det vara en knut! Fiskar du däremot med stora beten som ger stort motstånd i vattnet kan däremot ett beteslås baktill fungera bättre.
Lureimprover och trilene knuten
Vinklar
Lureimprover med beteslås
Tips - små beten - använd en linsträckare
Om du fiskar med små wobbler tillsammans med Lureimprover Original kan du montera ett extra lekande någonstans på tafsen. Det extra lekandet förhindrar wobblern från att simma snett och slå en frivolt.

Fiskar du med beten som gör mycket lite motstånd i vattnet (laxflugor,  tubflugor och löjor) bör tafsen, linan som knyts baktill på Lureimproven vara 0.50 mm för att betet och disken ska komma i svängning. Betet måste dessutom framföras långsamt genom vattnet.

Om du inte vill använda grov lina baktill på Lureimprover Original finns en annan möjlighet som dessutom är effektivare och tillåter snabbara fart genom vattnet. Du monterar då en Lureimprover Linsträckare (artikel 102)  mellan betet och Lureimprover Original. Motståndet från  linsträckaren gör att Lureimprover Original kommer i svängning. Linsträckaren kan fästas på linan och placeras på olika avstånd från betet med hjälp av en bit tandpetare, se bilden nedan.
Blank
 Lekande på tafs


Lureimprover Linsträckaren

Tips - lockblänke
För att Lureimprover Original ska kunna påverka stora tröga beten behövs en kort tafs.
 • Det kan ändå vara meningsfullt att prova en ganska lång tafs till alla betet. Lureimproverns rörelser sänder ut vibrationer i vattnet som lockar och väcker rovfiskens intresse.
 • Om du vill göra Lureimprovern mer synlig går det bra att sätta lysslang eller pärlor i olika färger framför på linan. Dessa har även en dämpande effekt och ger långsammare rörelser på Lureimprover Original.
 • Om du spinnfiskar och vill kasta längre eller tynga ner beten kan du sätta ett kulsänke på linan framför disken. Obs! använd endast ett  kulsänke och det bör inte vara tyngre än ca 12 gram.

          Lockblänke

Blank

Tips - trollingskedar
Om du ska fiska med trollingskedar tillsammans med Lureimprover bör du montera ett kullagerlekande i skedens främre fjäderring.
 • Till stora lätta trollingskedar i 2.5 knops fart, fungerar tafsar från 35 till  170 cm. Till Ismo Magnum kan en 60 cm lång tafs (0.45 - 0.50 mm) fungera riktigt bra.
Lureimprover och trollingsked
Blank

Tips - tynga ner betet
För att tynga ner betet till önskat djup vid trollingfiske rekommenderas en sänkesutlösare (typ offshore) som placeras på valfritt avstånd framför Lureimprover Original (t.ex. 8 m).
 • Tänk på att ju närmare sänket placeras framför Lureimprover desto mer kommer Lureimprovers rörelseförmåga också hämmas.
 • En annan fördel med dessa sänkesutlösare är att de förhindrar lintvinning!
Sänkesutlösare
Blank